May 21, 2018 / By admin

Sugar Skull

image

Sugar skull หรืออีกชื่อหนึ่งคือ calaveras de azúcar เป็นหนึ่งในของประดับตกแต่ง Altar จุดที่แสดงความระลึกถึงผู้ตาย ตามหลักแล้วหัวกะโหลกพวกนี้จะต้องมีสีหน้ารื่นเริง ชาวเม็กซิโกมีเทศกาลวันแห่งความตาย ซึ่งแต่บางคนอาจจะไม่แปลกใจเพราะชาวคาทอลิคเองก็มีเทศกาลแบบนี้ แต่การเฉลิมฉลองวันแห่งความตายของชาวเม็กซิโกที่ยังรักษาความเป็นชาว Aztec ได้แม้จะเคยถูกชาวสเปนยึดครองย่อมไม่เหมือนกันแน่

Day of the Dead (Día de Muertos) เป็นประเพณีแสดงความเคารพแก่คนในครอบครัวที่เสียชีวิตไปแล้ว และบูชาเทพีแห่งความตาย

ประเพณีนี้เคยมีมาตั้งแต่ 4000 ปีที่แล้ว ในอดีตชาว Aztec จะจัดประเพณีรำลึกถึงผู้ตายต้งแต่เดือนกรกฏาคมจนถึงกลางเดือนสิงหาคมตามปฏิทินพระอาทิตย์ของพวกเขา เทพีที่พวกเขาจะบูชาในเทศกาลนี้ชื่อ Mictecacihuatl

จนเมื่อเม็กซิโกถูกชาวสเปนยึนครอง ชาวคาทอลิคก็มีวันที่เกี่ยวข้องกับความตายเหมือนกัน คือ  All Hallows’ Eve(Halloween), Hallowmas, and All Souls’ Day ในวันที่  31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายนตามลำดับ พวกเขาก็คิดว่ามันเหมือนกันและพยายามเปลี่ยนให้ชาว Aztec เชื่อเหมือนพวกเขา

แต่ชาว Aztec ไม่ได้บูชา Samhain เป็นเทพแห่งความตาย ไม่ได้หวาดกลัววิญญาณคนตายจะมาสิงร่าง

สุดท้ายชาวสเปนเลยเปลี่ยนได้แค่จำนวนวันของประเพณี

ชาวเม็กซิโกเรียกวันที่ 1 พฤศจิกายนว่า Día de los Inocentes (“Day of the Innocents”)  วันนี้จะรำลึกถึงเด็กในครอบครัวที่เสียชีวิต

เรียกวันที่ 2 พฤศจิกายนว่า Día de los Muertos  (“Day of the Dead”) วันนี้จะรำลึกถึงผู้ใหญ่ในครอบครัวที่เสียชีวิต

พอกาลเวลาเปลี่ยนไป เทพีแห่งความตายก็ถูกเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ และถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Catrina

ผู้หญิงชาวเม็กซิโกจะชอบเพ้นท์ใบหน้าของตนเป็นรูปหัวกะโหลกเหมือนอย่าง Catrina

สุดท้าย Sugar skull จึงได้มาเป็นลายหนึ่งในที่มีคนนิยมสักแพร่หลายในต่างประเทศ

ภายใต้ความสวยงาม ยังแฝงไว้ถึงการระลึกถึงความตายและคนที่จากไปอีกด้วย

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *