May 17, 2018 / By admin

Tribal

image

รอยสักสไตล์ชนเผ่า เป็นรอยสักที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อทางศาสนาจิตวิญญาณ เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศ หรือเพื่อความสวยงาม สำหรับผู้ชายและผู้หญิง โดยเฉพาะนักรบชนเผ่า ซึ่งในแต่ละวัฒนธรรมของชนเผ่านั้นๆ การสักจะมีจุดประสงค์และรูปแบบที่แตกต่างกันไป จะเป็นสีดำล้วน ไม่มีการใช้สีสัน เส้นหนาบ้างบางบ้าง ในรูปแบบของรูปสัตว์ เทพ หรือสิ่งต่างๆในธรรมชาติ เพื่อที่จะสื่อความหมายของประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่า

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *