May 17, 2018 / By admin

New Skool

image

รอยสักที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับ Old School Tattoo แต่จะมีความทันสมัยกว่าเดิม จากสองมิติเปลี่ยนเป็นสามมิติ จากใช้สีไม่กี่สีเปลี่ยนเป็นสีสันอันฉูดฉาดตา ตัวการ์ตูนบ่งบอกอัตลักษณ์ของเจ้าหรือสิ่งที่ชอบ ซึ่งไม่ต้องขึ้นอยู่กับการเดินเรือหรือความรักเสมอไป

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *